LAMP Kurulumu

 

LAMP Kurulumu


LAMP Nedir?

LAMP Linux (OS), Apache (Web Sunucu), MYSQL/MariaDB (Database) ve PHP (Programlama Dili) baş harflerinden oluşan bir kısaltma ifadesidir. Kısaca PHP desteği ile linux üzerinde web sunucu ve database kurulumu demektir. Özellikle zabbix monitoring yazılımını kullanacaksak öncelikle LAMP kurulumu yapmamız gerekecektir. 

Aşağıdaki kurulum CentOS işletim sistemi için denenmiştir.
Minimal kurulum yapmanız tavsiye edilmektedir.

Önce repomuzu update ediyoruz. Sistemin güncelleme gereksinimlerini de bu şekilde görmüş olacağız.

[root@Howto~]# yum check-update

Şimdi sistemimizi tamamen güncelleştirebiliriz.

 [root@Howto ~]#  yum -y update

Siztemizi güncelleştirdik. Şimdi Apache Web sunucumuzu kuruyoruz.

 [root@Howto ~]# yum install httpd -y

NOT : komutların sonunda bulunan “-y” ifadesi otomatik olarak Yes/Evet demek için kullanıyoruz.
Apache sunucusu kurulduktan sonra servisi çalıştırmamız gerekiyor. Bunun için; systemctl komutunu kullanıyoruz. Centos 7 öncesinde service komutu kullanılırken artık bu işlemler için systemctl komutu kullanılmaktadır

 [root@Howto ~]# systemctl start httpd.service

Servisimizin sorunsuz olarak çalışmış olması lazım. Şimdi servisin sistemi yeniden başlatma sonucunda otomatik olarak çalışması için aşağıdaki komutu girelim.

[root@Howto ~]# systemctl enable httpd.service

Servisimizi çalıştırdık fakat henüz web arayüzüne ulaşamayacağız. Sistemimizde firewall var ve gerekli izinleri vermezsek firewall web sunucumuz ulaşmamızı engelleyecektir. Dolayısı ile firewall gerekli kuralı yazmamız lazım.

 [root@Howto ~]# firewall-cmd –permanent –add-service http

Kural girmek demek bu kuralın çalışacağı anlamına gelmez, kuralın çalışması için servisin yeniden baaşlatılması gereklidir. Şimdi servisimizi yeniden başlatalım.

[root@Howto ~]# systemctl restart firewalld.service

Şimdi web browser ile kurulum yaptığınız makinenin ip adresini yazarak test sayfanıza ulaşabilirsiniz. ip adresinizi öğrenmek için

[root@Howto ~]#ip a

komutunu kullanabilirsiniz

Bu işlemler sonrası web browser üzerinde aşağıdaki çıktıyı görüyorsanız, işlemlerimiz baaşarılı demektir.

Şimdi Mysql/MariaDB kurulumuna geçebiliriz.
Centos 7 ile beraber Mysql de MariaDB olarak değişmiş durumda
Kurulum için;

 [root@Howto ~]# yum install mariadb-server mariadb -y

Tekrar servis ile ilgili işlemlerimizi yapıyoruz,

 [root@Howto ~]# systemctl start mariadb

 [root@Howto ~]# systemctl enable mariadb.service

DB kurulumu tamamladık ve şimdi sıra geldi DB ayarlarını yapmaya;

 [root@Howto ~]# mysql_secure_installation

Şimdi sistem bize DB ayarları için gerekli soruları soracak. Öncelikle gelen “Enter current password for root (enter for none):” buraya direk olarak enter basıp geçin. Ardından size root şifresini oluşturmak isteyip istemediğiniz sorulacak enter basıp şifrenizi ayarlayabilirsiniz. Burada “[Y/n]” gelen ifadede enter direk basıp geçerseniz büyük harfle gelen harf girilmiş kabul edilip onagöre aksiyon alınacaktır. “Y” harfine basıp enter basmanız ile direk olarak enter basıp geçmeniz arasında bir fark yoktur.

Set root password? [Y/n] Y

 New password:

 Re-enter new password:

 Password updated successfully!

 Reloading privilege tables..

  … Success!

Şifremizi ayarladıktan sonra diğer soruları enter basıp geçebilirsiniz. Ben test amaçlı şifremi “123456” belirledim. Eğer canlı bir sistem kuruyorsanız bu tarz şifrelerinizi mutlaka büyük küçük harflerle ve rakamlarla oluşturunuz.

DB kurulumumuz da burada sona erdi. Şimdi kurulumunuzu test etmek için db giriş yapabilirsiniz. Ekranda göreceğiniz çıktı aşağıdaki gibi olacaktır. “mysql -u root -p”

[root@Howto ~]# mysql -u root -p

  Enter password:

  Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.

  Your MariaDB connection id is 10

  Server version: 5.5.44-MariaDB MariaDB Server

 

Copyright (c) 2000, 2015, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

 

  Type ‘help;’ or ‘\h’ for help. Type ‘\c’ to clear the current input statement.

  MariaDB [(none)]>exit

Şimdi PHP kurulumunu yapabiliriz

 [root@Howto ~]# yum install php php-mysql -y

 [root@Howto ~]# yum install php-gd php-pear php-mbstring php-pgsql -y

Burada ilk kurulum komutu php kurulumu ikinci kurulum komutu ise php ile gerek duyacağımız paketlerin kurulumudur.
Kurulumumuzu tamamladıktan sonra yapılan değişiklikler için servisimizi kapatıp tekrar açıyoruz.

 [root@Howto ~]# systemctl restart httpd.service

Test için /var/www/html klasörü altında test sayfası oluşturabilirsiniz. Bunun için aşağıdaki komutu girmeniz yeterli olacaktır.

 [root@Howto ~]# echo “<?php phpinfo(); ?>” >> /var/www/html/phpinfo.php

Şimdi bu sayfayı web browserınızda açtığınızda size php ile ilgili bilgi sayfası gelecektir.

Web bowserımızda xx.xx.xx.xx/phpinfo.php yazarak test sayfamızı görüntüleyebiliriz.

Artık LAMP sunucunuz kuruldu.


Rıza KEKLİK

Sistem & Network Uzmanı

Share

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir